Gezondheid & Veiligheid

WAARSCHUWING / GEVAAR

Onze etherische oliën zijn altijd 100% zuiver geproduceerd en worden voornamelijk geleverd voor professionele gebruikers en toepassingen. Op het moment dat u bij ons besteld is het van belang dat u bewust bent van de gevaren bij het werken met etherische olien. Hoewel etherische olien een belangrijke rol spelen in aromatherapeutische doeleinden/cosmetica kan een een etherische olie gevaarlijk zijn voor uw gezondheid indien u het verkeerd verwerkt, verpakt, vervoerd en/of gebruikt.

Voor algemene richtlijnen over het veilig gebruik van etherische oliën verwijzen wij u naar de link Disclaimer & Veiligheid hieronder 

In het volgende gedeelte vindt u meer informatie over de gezondheids- en veiligheidsoverwegingen die van toepassing zijn bij de behandeling, de verwerking, het vervoer en het gebruik van etherische oliën in de handel of in de detailhandel.

Wereldwijde geharmoniseerde norm (GHS)

Het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) is een internationaal overeengekomen systeem, dat door de Verenigde Naties in het leven is geroepen. Het is ontworpen om de verschillende indelings- en etiketteringsnormen die in de verschillende landen worden gebruikt, te vervangen door het gebruik van consistente criteria op mondiaal niveau. Het vervangt de eerdere classificatiesystemen van de Europese Unie en de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) van de Verenigde Staten.

Het GHS heeft wereldwijd nieuwe "gemeenschappelijke" gevarensymbolen geïntroduceerd. Dit zijn de symbolen die in het GHS worden gebruikt.

724px-GHS-pictogram-acid.svg724px-GHS-pictogram-bottle.svg724px-GHS-pictogram-exclam.svg724px-GHS-pictogram-explos.svg724px-GHS-pictogram-flamme.svg724px-GHS-pictogram-rondflam.svg724px-GHS-pictogram-silhouette.svg724px-GHS-pictogram-skull.svgGHS-pictogram-pollu.svg

 

Voor meer informatie mbt GHS. Bekijk deze wikipedia pagina hier.


Ontvlambaarheid

Bepaalde etherische oliën zijn ingedeeld als ontvlambare vloeistoffen van klasse 3 en vereisen daarom extra controles bij het vervoer door de lucht, over land en over zee. Dergelijke oliën zijn onder andere:

Tea Tree
Citrusolien, zoals: Citroen, Grapefruit, Bergamot, Sinaasappel
Rozemarijn
Eucalyptus
De ontvlambaarheid van etherische oliën kan worden bepaald aan de hand van het veiligheidsinformatieblad (SDS of VIB)

Verwerking 

Blootstelling aan bepaalde etherische oliën kan contact dermatitis veroorzaken. Etherische oliën kunnen agressief zijn voor rubbers en kunststoffen, dus zorgvuldigheid is geboden bij het kiezen van de juiste verwerkingsapparatuur. Vaak worden glazen injectiespuiten gebruikt, maar deze hebben een grovere volumetrische schaalverdeling.

Chemiespuiten zijn ideaal, omdat zij bestand zijn tegen essentiële oliën, lang genoeg zijn om in diepe vaten te gaan en fijne schaalverdelingen hebben, wat de kwaliteitscontrole vergemakkelijkt. In tegenstelling tot de traditionele pipetten, die moeilijk met viskeuze vloeistoffen overweg kunnen, heeft de scheikundespuit een afdichting en een zuiger die in de pipet glijden en de etherische olie van de pipetwand afvegen.

Contact met onverdunde etherische oliën op de huid moet worden vermeden. Geschikte handschoenen moeten worden gebruikt, tenzij een alternatieve methode beschikbaar is om te voorkomen dat de oliën/flessen überhaupt worden aangeraakt - zoals een afvulmachine.

Inname en giftigheid

Veel van onze etherische oliën worden op grote schaal gebruikt als smaakstof in voedingsmiddelen, dranken en zoetwaren. Voor het gebruik van etherische oliën op deze wijze gelden strenge normen voor goede fabricagemethoden (GMP) en aromastoffen.

Sommige oliën kunnen giftig zijn voor sommige huisdieren, katten in het bijzonder.

Het inwendig gebruik van etherische oliën kan gevaren opleveren voor zwangere vrouwen, daar sommige in doses van slechts 0,5-10 ml abortief kunnen zijn, en dus niet tijdens de zwangerschap mogen worden gebruikt.

Indien u geen professionele gebruiker bent adviseren wij om etherische olien nooit in te nemen of puur op de huid te gebruiken.

Allergische reacties


Bovendien moeten consumenten die lijden aan ernstige allergische reacties op producten zoals "noten" de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de producten die zij kopen niet zijn verpakt of verwerkt in ruimten waar ook noten worden verwerkt/verpakt.

Ontvlambaarheid

Bepaalde etherische oliën zijn ingedeeld als ontvlambaar (klasse 3) onder de Chemical Labelling and Packaging Regulations. Daartoe moeten zij voorzien zijn van bepaalde herkenningstekens. Gebruik licht ontvlambare etherische olien nooit in de buurt van open vuur of andere warmte- en ontstekingsbronnen. 

Residuen van bestrijdingsmiddelen

Er is vaak bezorgdheid over eventuele residuen van bestrijdingsmiddelen in  etherische oliën, vooral wanneer deze voor therapeutische doeleinden worden gebruikt. Daarom geven veel beoefenaars van aromatherapie er de voorkeur aan biologisch gecertificeerde etherische oliën te kopen. Wij verkopen alleen Biologische etherische olien waarbij 100% zeker geanalyseerd is in een laboratorium dat het vrij is van enige pesticiden. 

Wat betreft residuen van bestrijdingsmiddelen in bijvoorbeeld etherische oliën voor levensmiddelen, zoals munt- of sinaasappelolie, is het juiste criterium niet alleen of het materiaal biologisch is geproduceerd, maar of het voldoet aan de overheidsnormen op basis van een feitelijke analyse van het gehalte aan bestrijdingsmiddelen. Dit is bij elke etherische olie te controleren in het zogenaamde certificate of analysis (COA). Op die manier wordt veel strenger gecontroleerd om te voorkomen dat pesticiden boven de afgesproken grenswaarden in de voedselketen terechtkomen.

Toxicologie

Sommige etherische olien kunnen zelfs dodelijk zijn bij inname. In de volgende tabel vindt u sommige voorbeelden. De tabel geeft de LD50 (of mediaan) dodelijke dosis voor veel voorkomende etherische oliën; dit is de dosis die nodig is om de helft van de geteste dierenpopulatie te doden. LD50 is slechts bedoeld als richtsnoer, en de gerapporteerde waarden kunnen sterk variëren als gevolg van verschillen in de geteste soorten en de testomstandigheden.

Bekende naam

Oraal LD50

Dermaal LD50

Opmerkingen

Cassia kaneel

2.80 g/kg

0.32 g/kg

 

Cedarwood

>5 g/kg

>5 g/kg

 

Frankincense

>2 g/kg

>2 g/kg

Boswellia sacra

Frankincense

>5 g/kg

>5 g/kg

Boswellia carterii

Hot oil

3.80 g/kg

>5 g/kg

Cinnamomum camphora, olie geextraheerd van de bladeren

Indian frankincense

>2 g/kg

>2 g/kg

Boswellia serrata

Lemon myrtle

2.43 g/kg

2.25 g/kg

 

Neem

14 g/kg

>2 g/kg

 

Roman chamomile

>5 g/kg

>5 g/kg

 

White camphor

>5 g/kg

>5 g/kg

Cinnamomum camphora, olie geextraheerd van de bladeren

Yellow camphor

3.73 g/kg

>5 g/kg

Cinnamomum camphora, olie geextraheerd van de bladeren

Ylang-ylang

>5 g/kg

>5 g/kg

 

 

Verdere informatie over de toxicologie van andere etherische oliën is te vinden in het veiligheidsinformatieblad SDS. Deze zijn altijd beschikbaar in uw account en bij ons op te vragen. Lees deze altijd goed door voordat u gaat werken met de olien.