Privacy Statement

Privacy-statement van Oliemeesters

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor het de Oliemeesters van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij de oliemeesters zijn de verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat het de oliemeesters verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. De oliemeesters is gevestigd in
Bunschoten aan de Kooihoek 14-c. De oliemeesters is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62668986

Waarom verwerkt de oliemeesters uw persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, iets koopt of voor een andere activiteit telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens van u. Oliemeesters verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Oliemeesters verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door de Oliemeesters

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van klanten te vergroten en om hen te informeren over onze activiteiten.

Wij trachten in onze communicatie rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op onze informatie, kunt u een brief of e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar onderstaand adres of info@groothandelolie.nl

Oliemeesters

T.a.v. Blokkering Persoonsgegevens

De kooihoek 14-c

3751 LZ Bunschoten

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuws van Oliemeesters dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke e-mail die de oliemeesters verstuurd.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag de Oliemeesters alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De Oliemeesters hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van betrokkenen;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van de oliemeersters waarbij de oliemeesters erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het maken van studies, modellen en statistieken;
  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van de Oliemeesters, bijvoorbeeld bij geschillen;
  • het beheer van klantgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van klanten of voor het detecteren van behoeften van de klanten;
  • het verzorgen en verbeteren van de website waarbij de oliemeesters door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die de Oliemeesters daarbij gebruikt, is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies);
  • het deelnemen aan Facebook’s Custom Audience-programma, google adwords retargeting of andere soortgelijke social media programma’s waarmee de oliemeesters u gepersonaliseerde advertenties kan tonen als u Facebook of andere social media bezoekt. De oliemeesters kan uw e-mailadres of een andere identificatie met Facebook delen om Facebook te laten nagaan of u een Facebook-account heeft. Voor meer informatie over aangepaste doelgroepbenadering kunt u de website van de provider van het social netwerk bezoeken.

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

De oliemeesters heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de oliemeesters
 • De oliemeesters ziet erop toe dat zo goed als mogelijk de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast, ook als uitwisseling buiten de EU plaatsvindt.

 • De oliemeesters kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de lokale afdelingen persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
 1. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Oliemeesters om.
 • Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de oliemeesters of wanneer de Oliemeesters hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. De oliemeesters sluit een verwerkersovereenkomst met externe partijen die onder verantwoordelijkheid de oliemeesters gegevens verwerken.
 • Bij uitwisseling buiten de EU neemt de oliemeesters de daarbij geldende regels in acht.
 1. Geen commercieel gebruik.
 • De oliemeesters zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De oliemeesters kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De oliemeesters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Uw verzoek rondom privacy kunt u doorgeven via info@groothandelolie.nl of via een brief aan

 

Oliemeesters

De kooihoek 14-c
3751 LZ Bunschoten

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens?
Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Laatste update: 01-12-2020